Jazyk 
Posolstvo, Medžugorie, 18. marec 2010 [O] - Ročné zjavenie Mirjane Dragicevic Soldo
"Drahé deti! Dnes vás pozývam, aby ste milovali celým svojím srdcom a celou svojou dušou. Proste o dar lásky, pretože keď duša miluje, pozýva k sebe môjho Syna. Môj Syn neodmieta tých, ktorí na Neho volajú a ktorí chcú podľa Neho žiť. Modlite sa za tých, ktorí nechápu lásku, ktorí nerozumejú, čo znamená milovať. Modlite sa, aby im Boh bol otcom a nie sudcom. Deti moje, vy buďte mojimi apoštolmi, buďte mojou riekou lásky. Ja vás potrebujem. Ďakujem vám. "

2. marec 2010 [O] (Mimoriadne)
25. marec 2010 [O] (Mesačné)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou