Jazyk 
Posolstvo, Medžugorie, 2. marec 2010 [O] - Posolstvo Panny Márie Kráľovnej pokoja Mirjane
"Drahé deti! V tomto osobitnom čase vašej snahy byť čo najbližšie môjmu Synovi, Jeho utrpeniu ale i láske, s ktorou ho znášal, vám chcem povedať, že som s vami. Svojou milosťou vám pomôžem zvíťaziť nad vašimi chybami a pokušeniami. Naučím vás láske; láske, ktorá zotiera všetky hriechy a činí vás dokonalými. Láska, ktorá vám dáva pokoj môjho srdca teraz a navždy. Pokoj s vami i vo vás, pretože ja som Kráľovná pokoja. Ďakujem vám. "

25. február 2010 [O] (Mesačné)
18. marec 2010 [O] (Ročné)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou