Jazyk 
Posolstvo, Medžugorie, 2. január 2010 [O] - Posolstvo Panny Márie Kráľovnej pokoja Mirjane
"Drahé deti! Dnes vás pozývam, aby ste s úplnou dôverou a láskou vykročili za mnou, pretože vás chcem zoznámiť so svojim Synom. Nebojte sa, deti moje. Ja som tu s vami, pri vás. Ukazujem vám cestu, ako odpustiť sebe, odpustiť druhým a s úprimnou ľútosťou v srdci pokľaknúť pred Otca. Urobte všetko preto, aby vo vás zomrelo všetko to, čo vám prekáža milovať a zachraňovať, aby ste boli pri Ňom a v Ňom. Rozhodnite sa pre nový začiatok, začiatok úprimnej lásky samotného Boha. Ďakujem vám. "

1. január 2010 [O] (Mimoriadne)
25. január 2010 [O] (Mesačné)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou