Jazyk 
Posolstvo, Medžugorie, 25. september 2009 [O]
"Drahé deti! S radosťou vytrvalo pracujte na svojom obrátení. Obetujte všetky svoje radosti i trápenia môjmu Nepoškvrnenému srdcu, aby som vás všetkých mohla viesť k môjmu predrahému Synovi, aby ste v jeho srdci našli radosť. Som s vami, aby som vás poúčala a viedla k večnosti. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "

2. september 2009 [O] (Mimoriadne)
2. október 2009 [O] (Mimoriadne)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou