Jazyk 
Posolstvo, Medžugorie, 2. august 2009 [O] - Posolstvo Panny Márie Kráľovnej pokoja Mirjane
"Drahé deti! Prichádzam k vám, aby som vám materinskou láskou ukázala cestu, ktorou by ste mali ísť, aby ste boli čím viac podobní môjmu Synovi, a takto bližší a milší Bohu. Neodmietajte moju lásku. Nezriekajte sa spásy spasenia a večného života kvôli pominuteľnosti a márnivosti tohto života. Som s vami, aby som vás viedla a napomínala vás ako matka. Poďte so mnou! "

25. júl 2009 [O] (Mesačné)
25. august 2009 [O] (Mesačné)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou