Jazyk 
Posolstvo, Medžugorie, 2. júl 2009 [O] - Posolstvo Panny Márie Kráľovnej pokoja Mirjane
"Drahé deti! Pozývam vás, pretože vás potrebujem. Potrebujem srdcia pripravené na nesmiernu lásku. Srdcia nezaťažené prázdnotou. Srdcia, ktoré sú pripravené milovať tak, ako miloval môj Syn, ktoré sú pripravené obetovať sa, ako sa obetoval môj Syn. Potrebujem vás. Aby ste išli so mnou, odpustite sebe, odpustite druhým a klaňajte sa môjmu Synovi. Klaňajte sa i za tých, ktorí ho nespoznali, ktorí ho nemilujú. Preto vás potrebujem, preto vás volám. Ďakujem vám. "

25. jún 2009 [O] (Mesačné)
25. júl 2009 [O] (Mesačné)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou