Jazyk 
Posolstvo, Medžugorie, 2. jún 2009 [O] - Posolstvo Panny Márie Kráľovnej pokoja Mirjane
"Drahé deti! Moja láska hľadá vašu úplnú a bezpodmienečnú lásku, ktorá vás nenechá takými istými, ale bude vás meniť a učiť dôvere v môjho Syna. Deti moje, svojou láskou vás zachraňujem a činím skutočnými svedkami dobroty môjho Syna. Preto, deti moje, nebojte sa svedčiť lásku v mene môjho Syna. Ďakujem vám. "

25. máj 2009 [O] (Mesačné)
25. jún 2009 [O] (Mesačné)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou