Jazyk 
Posolstvo, Medžugorie, 25. marec 2009 [O]
"Drahé deti! V tomto jarnom čase, keď sa všetko prebúdza zo zimného sna, prebuďte i vy vaše duše modlitbou, aby boli pripravené prijať svetlo Zmŕtvychvstalého Ježiša. Nech vás On, milé deti, priblíži k svojmu Srdcu, aby ste sa stali otvorení pre večný život. Modlím sa za vás a orodujem za vás pred Najvyšším za vaše úprimné obrátenie. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "

18. marec 2009 [O] (Ročné)
2. apríl 2009 [O] (Mimoriadne)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou