Jazyk 
Posolstvo, Medžugorie, 2. január 2009 [O] - Posolstvo Panny Márie Kráľovnej pokoja Mirjane
"Drahé deti! Kým sa na vás prelieva veľká nebeská milosť, vaše srdce zostáva tvrdé a bez odpovede. Deti moje, prečo mi nedáte úplne svoje srdcia? Chcem iba do nich vložiť pokoj a spásu – môjho Syna. S mojim Synom bude vaša duša upriamená k šľachetným cieľom a nikdy sa nestratíte. I v najväčšej tme nájdete cestu. Deti moje, rozhodnite sa pre nový život s menom môjho Syna na perách. Ďakujem vám. "

25. december 2008 [O] (Ročné)
25. január 2009 [O] (Mesačné)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou