Jazyk 
Posolstvo, Medžugorie, 25. december 2008 [O] - Výročné posolstvo Panny Márie Kráľovnej pokoja vizionárovi Jakubovi
"Drahé deti! Dnes vás osobitne pozývam, aby ste sa modlili za pokoj. Bez Boha nemôžete mať pokoj a ani žiť v pokoji. Preto milé deti, dnes, v tento milostivý deň otvorte vaše srdcia Kráľovi pokoja, aby sa narodil vo vás a aby vám udelil svoj pokoj a vy buďte nositeľmi pokoja v tomto nepokojnom svete. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "

25. december 2008 [O] (Mesačné)
2. január 2009 [O] (Mimoriadne)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou