Jazyk 
Posolstvo, Medžugorie, 2. júl 2008 [O] - Posolstvo Panny Márie Kráľovnej pokoja vizionárke Mirjane
"Drahé deti! Materinskou láskou vás chcem povzbudiť k láske voči blížnemu. Nech je môj Syn prameňom tejto lásky. On, ktorý mohol všetko urobiť silou, si vybral cestu lásky a dal vám príklad. Aj dnes vám Boh skrze mňa prejavuje nesmiernu dobrotu a vy, moje drahé deti, ste povinní na ňu odpovedať. S tou istou dobrotou a veľkodušnosťou zaobchádzajte s dušami, ktoré stretáte. Nech ich vaša láska obracia. Týmto spôsobom môj Syn a Jeho láska vstane zmŕtvych vo vás. Ďakujem vám. "
Panna Mária dodala: „Nech sú vaši pastieri vo vašich srdciach a modlitbách.“

2. jún 2008 [O] (Mimoriadne)
25. júl 2008 [O] (Mesačné)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou