Jazyk 
Posolstvo, Medžugorie, 2. jún 2008 [O] - Posolstvo Panny Márie Kráľovnej pokoja Mirjane
"Drahé deti! Z božej milosti som s vami, aby som vás urobila veľkými, veľkými vo viere a láske, všetkých vás. Vás, ktorých srdce sa vinou a hriechom stalo tvrdým ako kameň* a vás nábožné duše chcem ožiariť novým svetlom. Modlite sa, aby moja modlitba našla otvorené srdcia, aby ich mohla osvietiť silou viery a otvoriť cesty lásky a nádeje. Buďte vytrvalí. Ja budem s vami. "
Panna Mária požehnala všetkých prítomných a všetky náboženské predmety.
* Keď toto hovorila pozerala na prítomných, ktorých sa to týka s bolesťou na tvári a slzami v očiach.

25. máj 2008 [O] (Mesačné)
2. júl 2008 [O] (Mimoriadne)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou