Jazyk 
Posolstvo, Medžugorie, 25. máj 2008 [O]
"Drahé deti! V tomto milostivom čase, keď mi Boh dovolil, aby som bola s vami, znovu vás, milé deti, pozývam na obrátenie. Pracujte osobitným spôsobom na obrátení sveta, kým som s vami. Boh je milosrdný a dá zvláštne milosti, a preto ich žiadajte prostredníctvom modlitby. Som s vami a nenechávam vás samotných. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "

2. máj 2008 [O] (Mimoriadne)
2. jún 2008 [O] (Mimoriadne)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou