Jazyk 
Posolstvo, Medžugorie, 2. október 2007 [O] - Posolstvo Panny Márie Kráľovnej pokoja Mirjane
"Drahé deti! Pozývam vás, aby ste ma v mojom božom poslaní sprevádzali s otvoreným srdcom a s úplnou dôverou. Cesta, ktorou vás ja vediem k Bohu je ťažká ale vytrvajte a na konci sa budeme všetci v radovať v Bohu. Preto, deti moje, neprestaňte sa modliť za dar viery. Iba skrze vieru Božie slovo bude svetlom v tejto tme, ktorá vás chce obklopiť. Nebojte sa, ja som s vami. "
Na konci Mirjana povedala: “Videla som, opísala by som to ako intenzívnu svetlosť, kým sa nebo otváralo a cez tú svetlosť Panna Mária vystúpila na nebo.

25. september 2007 [O] (Mesačné)
25. október 2007 [O] (Mesačné)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou