Jazyk 
Posolstvo, Medžugorie, 25. júl 2007 [O]
"Drahé deti! Dnes, v deň patróna vašej farnosti, pozývam vás, aby ste nasledovali životy svätých. Nech sa vám stanú príkladom a povzbudením do svätého života. Nech je vám modlitba ako vzduch, ktorý dýchate, a nie ťarcha. Milé deti, Boh vám chce ukázať svoju lásku a vy zažijete radosť, že ste moji milovaní. Boh vás požehná a dá vám plnosť milosti. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "

Komentár k posolstvu


2. júl 2007 [O] (Mimoriadne)
2. august 2007 [O] (Mimoriadne)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou