Jazyk 
Posolstvo, Medžugorie, 2. jún 2007 [O] - Posolstvo Panny Márie Kráľovnej pokoja Mirjane
"Drahé deti! V tejto ťažkej dobe ma božia láska posiela k vám. Drahé deti, nebojte sa, ja som s vami. S úplnou dôverou mi dajte vaše srdcia, aby som vám pomohla, aby ste spoznali lásku môjho Syna. Ja budem skrze vás triumfovať. Ďakujem vám. "
Panna Mária opäť zdôraznila dôležitosť kňazského požehnania a povedala, že keď nás žehná kňaz, žehná nás jej Syn.

25. máj 2007 [O] (Mesačné)
25. jún 2007 [O] (Mesačné)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou