Jazyk 
Posolstvo, Medžugorie, 25. máj 2007 [O]
"Drahé deti! Modlite sa so mnou k Duchu Svätému, aby vás pri hľadaní Božej vôle zaviedol na cestu vašej svätosti. A vy, ktorí ste ďaleko od modlitby, obráťte sa a hľadajte v tichu svojho srdca spásu svojej duše a nasýťte ju modlitbou. Žehnám vás všetkých jednotlivo svojím materinským požehnaním. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "

Komentár k posolstvu


25. apríl 2007 [O] (Mesačné)
2. jún 2007 [O] (Mimoriadne)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou