Jazyk 
Posolstvo, Medžugorie, 25. september 2005 [O]
"Drahé deti! V láske vás volám: kajajte sa, aj keď ste ďaleko od môjho srdca. Nezabúdajte: som vaša Matka a pociťujem bolesť za každého, ktorý je vzdialený od môjho srdca, avšak nenechávam vás samotných. Verím, že môžete zanechať cestu hriechu a rozhodnúť sa pre svätosť. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "

Komentár k posolstvu


25. august 2005 [O] (Mesačné)
25. október 2005 [O] (Mesačné)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou