Jazyk 
Posolstvo, Medžugorie, 25. august 2005 [O]
"Drahé deti! Aj dnes vás pozývam, aby ste prežívali moje posolstvá. Tento čas vám Boh daroval ako čas milosti. Preto, milé deti, využite každý okamih a modlite sa, modlite sa, modlite sa. Všetkých vás žehnám a prihováram sa u Najvyššieho za každého z vás. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "

Komentár k posolstvu


25. júl 2005 [O] (Mesačné)
25. september 2005 [O] (Mesačné)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou