Jazyk 

Aktualizácie  | Medžugorie[EN]  | Posolstvá  | Články [EN]  | Videos[EN]  | Foto galérie[EN] | Mapa stránok  | O ...[EN]

www.medjugorje.ws » Text version » Posolstvá z Medžugoria » Komentár k Posolstvo, Medžugorie, 25. marec 2005

Komentár k Posolstvo, Medžugorie, 25. marec 2005

Milujte sa božou láskou


Posolstvo, Medžugorie, 25. marec 2005 [O]
"Drahé deti! Dnes vás pozývam k láske. Milé deti, milujte sa Božou láskou. V každom okamihu, v radosti i v smútku, nech prevažuje láska a tak láska zavládne vo vašich srdciach. Vzkriesený Ježiš bude s vami a vy budete jeho svedkami. Budem sa s vami radovať a chrániť vás svojím materinským plášťom. Zvlášť, milé deti, budem s láskou hľadieť na vaše každodenné obrátenie. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "

Panna Mária, naša matka, ktorej srdce je plné lásky, začína svoje posolstvo s pozvaním: „Drahé deti, pozývam vás k láske.“ To je to najpotrebnejšie a najdôležitejšie, čo nám chce matka dnes, na Veľký piatok oznámiť. V tomto odcudzenom svete, vo svete, v ktorom sa ľudia stále viac uzatvárajú do seba.Nikto nemá čas pre druhého. Každý má dosť svojho utrpenia. V tomto svete, ktorý je poznačený individualizmom a egoizmom nás Mária pozýva k láske. Dobre vie, i každý z nás to prežíva, aký prázdny, beznádejný, nezmyselný je život bez lásky.

Byť milovaný a schopný milovať, to znamená nájsť zmysel a radosť zo života.

Pre toho, kto sa cíti milovaný, je život naplnený zmyslom. A kto miluje, úplne realizuje svoj život. Hlboká skúsenosť, že sme milovaní a že milujeme, je spojená so všetkým, čo prežívame a ako to prežívame. Súčasný človek je často unavený a to nielen fyzicky, ale je unavený zo života.Tá únava je hlboko spojená s nedostatkom lásky k druhým a istoty, ktorá prichádza z lásky druhých k nám. Človek je chorý, pretože nemiluje a pretože neprežíva ani to, že Boh ho miluje. A toho, kto miluje a vie, že je milovaný, nemôže ohroziť ani zdravie ani choroba. Ľudia, ktorí sa cítia milovanými, v úspechu nespyšnejú a neúspech ich neprivedie do sebaľútosti a zúfalstva. Láska je jediný príbytok, v ktorom môže človek bývať. Bez domu je človek všade cudzincom.

Človek, ktorý našiel svoj príbytok, je šťastný. Narodili sme sa preto, aby sme boli v bezpečí a aby sme poskytovali bezpečie. Narodili sme sa preto, aby sme boli milovaní a aby sme milovali. Spomeň si na to, že si milovaný a únava zo života sa vytratí. Láska, ktorou si milovaný, je ti darovaná bezpodmienečne. Ona od teba nevyžaduje nič iné okrem toho, aby si jej dovolil milovať ťa. Táto láska nečaká na tvoju nápravu, aby ťa mohla milovať, ale miluje ťa preto, aby si sa mohol polepšiť a rásť do plnosti, po ktorej túži tvoje srdce. Ľudia najčastejšie očakávajú, že budeš taký, akého ťa chcú oni, aby ťa mohli milovať. Naša nebeská matka Mária nie je taká. Ona , ktorá je milostiplná, ktorá je naplnená Božou láskou, nám odkazuje:“ Drahé deti, keby ste vedeli, ako veľmi vás milujem, plakali by ste od radosti.“

Človek môže dať druhým iba to, čo má. Tak je to i s láskou. Iba ten, kto cíti a vie, že je milovaný Bohom, môže tú lásku darovať druhým. Často zakusujeme, ako padáme pri skúške, keď máme prejaviť a darovať svoju lásku druhým. Ešte sme ďaleko od vzájomnej lásky jedných k druhým a to je znak, že sme ďaleko i od Božej lásky. A čím viac sa približujeme k Božej láske, bude sa nám ľahšie žiť a dosvedčovať ju druhým.

Kto vie, že je milovaný, chce sa stať podobným tomu, koho miluje a odpovedať na lásku. To je cesta modlitby.

Blahoslavená Matka Terézia hovorila: „ Viem, ako veľmi ma Boh miluje a to ma pobáda k tomu, aby som išla k druhým, aby to všetci zakúsili.“

Modlime sa za silu lásky a každodenné obrátenie tak, ako sa modlil kardinál John Henry Newman: „Drahý Ježišu, pomôž mi šíriť tvoju vôňu kdekoľvek budem prichádzať. Zaplav mi dušu svojím Duchom, aby sa môj život stal odbleskom tvojho života. Zmocni sa celej mojej bytosti, aby môj život bol vždy vyžarovaním tvojho života. Prebývaj vo mne, aby každá duša, s ktorou prídem do kontaktu pocítila tvoju prítomnosť v mojej duši. Ježišu, svetlo bude prichádzať od teba a nie odo mňa. Ty budeš osvecovať druhých cez mňa úbohého.“

Páter Ljubo KurtovićPre porovnanie s inou jazykovou verziou

 

PC version: Táto strana | Medjugorje | Zjavenia  | Posolstvá  | Články [EN]  | Foto galérie[EN]  | Medjugorje Videos[EN]