Jazyk 
Posolstvo, Medžugorie, 25. november 2004 [O]
"Drahé deti! V tomto čase vás všetkých pozývam, aby ste sa modlili na moje úmysly. Zvlášť, milé deti, modlite sa za tých, ktorí ešte nespoznali Božiu lásku a nehľadajú Boha Spasiteľa. Milé deti, buďte moje vystreté ruky a svojím príkladom priblížte ich môjmu Srdcu a Srdcu môjho Syna. Boh sa vám odmení milosťami a všetkým požehnaním. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "

Komentár k posolstvu


25. október 2004 [O] (Mesačné)
2. december 2004 [O] (Mimoriadne)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou