Jazyk 
Posolstvo, Medžugorie, 25. apríl 2004 [O]
"Drahé deti! Aj dnes vás pozývam, aby ste ešte silnejšie prežívali moje posolstvá v pokore a láske, aby vás Duch Svätý naplnil svojou milosťou a silou. Len tak budete svedkami pokoja a odpúšťania. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "

25. marec 2004 [O] (Mesačné)
25. máj 2004 [O] (Mesačné)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou