Jazyk 
Posolstvo, Medžugorie, 25. marec 2004 [O]
"Drahé deti! Aj dnes vás pozývam, aby ste sa otvorili modlitbe. Zvlášť teraz v tomto milostivom čase otvorte svoje srdcia, milé deti, a preukážte svoju lásku Ukrižovanému. Len tak objavíte pokoj a modlitba bude vytekať z vášho srdca do sveta. Buďte príkladom, milé deti, a povzbudením k dobru. Som vám nablízku a všetkých vás milujem. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "

25. február 2004 [O] (Mesačné)
25. apríl 2004 [O] (Mesačné)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou