Jazyk 
Posolstvo, Medžugorie, 25. január 2004 [O]
"Drahé deti! Aj dnes vás pozývam k modlitbe. Modlite sa, milé deti, zvlášť za všetkých tých, ktorí nepoznali Božiu lásku. Modlite sa, aby sa ich srdcia otvorili a priblížili k môjmu srdcu a srdcu môjho Syna Ježiša, aby sme ich mohli premeniť na ľudí pokoja a lásky. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "

25. december 2003 [O] (Mesačné)
25. február 2004 [O] (Mesačné)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou