Jazyk 
Posolstvo, Medžugorie, 25. december 2003 [O]
"Drahé deti! Aj dnes vás všetkých žehnám so svojím Synom Ježišom v náručí a prinášam vám toho, ktorý je Kráľ pokoja, aby vám daroval svoj pokoj. Som s vami a všetkých vás milujem, milé deti. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "

25. november 2003 [O] (Mesačné)
25. január 2004 [O] (Mesačné)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou