Jazyk 
Posolstvo, Medžugorie, 25. november 2003 [O]
"Drahé deti! Pozývam vás, aby vám tento čas bol ešte mocnejším podnetom k modlitbe. V tomto čase, milé deti, modlite sa, aby sa Ježiš narodil vo všetkých srdciach, najmä v tých, ktoré ho nepoznajú. Buďte láskou, radosťou a pokojom v tomto nepokojnom svete. Som s vami a prihováram sa pred Bohom za každého z vás. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "

25. október 2003 [O] (Mesačné)
25. december 2003 [O] (Mesačné)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou