Jazyk 
Posolstvo, Medžugorie, 25. júl 2002 [O]
"Drahé deti! Dnes sa radujem s vaším patrónom a pozývam vás, aby ste boli otvorení pre Božiu vôľu, aby vo vás a cez vás rástla viera v ľuďoch, ktorých stretnete vo vašom každodennom živote. Milé deti, modlite sa, kým sa vám modlitba nestane radosťou. Proste vašich svätých patrónov, aby vám pomohli rásť v láske k Bohu. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie! "

25. jún 2002 [O] (Mesačné)
25. august 2002 [O] (Mesačné)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou