Jazyk 
Posolstvo, Medžugorie, 25. máj 2002 [O]
"Drahé deti! Dnes vás vyzývam, aby ste dali modlitbu na prvé miesto vo svojom živote. Modlite sa a nech sa vám modlitba, milé deti, stane radosťou. Som s vami a prihováram sa za vás všetkých, a vy, milé deti, buďte radostnými nositeľmi mojich posolstiev. Nech sa váš život so mnou stane radosťou. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie! "

25. apríl 2002 [O] (Mesačné)
25. jún 2002 [O] (Mesačné)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou