Jazyk 
Posolstvo, Medžugorie, 25. marec 2002 [O]
"Drahé deti! Dnes vás pozývam, aby ste sa zjednotili s Ježišom v modlitbe. Otvorte mu svoje srdce a darujte mu všetko, čo je v ňom: radosti, smútok i choroby. Nech sa vám to stane časom milosti. Modlite sa, milé deti, a nech každý okamih patrí Ježišovi. Som s vami a prihováram sa za vás. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie! "

25. február 2002 [O] (Mesačné)
25. apríl 2002 [O] (Mesačné)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou