Jazyk 
Posolstvo, Medžugorie, 25. júl 2001 [O]
"Drahé deti! V tomto čase milosti vás pozývam, aby ste sa ešte viac priblížili Bohu prostredníctvom vašej osobnej modlitby. Využite čas oddychu a dožičte svojej duši a svojim očiam oddych u Boha.Vyhľadajte pokoj v prírode a objavíte Boha Stvoriteľa, ktorému sa budete môcť poďakovať za všetky stvorenia, a potom nájdete radosť vo svojom srdci. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie! "

25. jún 2001 [O] (Mesačné)
25. august 2001 [O] (Mesačné)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou