Jazyk 
Posolstvo, Medžugorie, 25. február 2001 [O]
"Drahé deti! Toto je čas milosti. Preto modlite sa, modlite sa, modlite sa, kým nepochopíte Božiu lásku ku každému z vás. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie! "

25. január 2001 [O] (Mesačné)
25. marec 2001 [O] (Mesačné)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou