Jazyk 
Posolstvo, Medžugorie, 25. apríl 2000 [O]
"Drahé deti! Aj dnes vás pozývam k obráteniu. Príliš sa staráte o materiálne veci a málo o duchovné. Otvorte svoje srdcia a znovu viac pracujte na osobnom obrátení. Rozhodnite sa každý deň zasvätiť čas Bohu a modlitbe, až kým sa vám modlitba nestane radostným stretnutím s Bohom. Len tak bude mať váš život zmysel a budete s radosťou rozmýšľať o večnom živote. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "

25. marec 2000 [O] (Mesačné)
25. máj 2000 [O] (Mesačné)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou