Jazyk 
Posolstvo, Medžugorie, 25. marec 2000 [O]
"Drahé deti! Modlite sa a využite tento čas, pretože toto je čas milosti. Ja som s vami a pred Bohom sa prihováram za každého z vás, aby sa vaše srdce otvorilo Bohu a Božej láske. Milé deti, modlite sa neustále, kým sa vám modlitba nestane radosťou. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "

25. február 2000 [O] (Mesačné)
25. apríl 2000 [O] (Mesačné)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou