Jazyk 
Posolstvo, Medžugorie, 25. február 2000 [O]
"Drahé deti! Prebuďte sa zo sna nevery a hriechu, pretože toto je čas milosti, ktorý vám Boh dáva. Využite tento čas a žiadajte si od Boha milosť uzdravenia svojho srdca, aby ste srdcom videli Boha aj ľudí. Zvlášť sa modlite za tých, ktorí nepoznali Božiu lásku a vydávajte svedectvo svojím životom, aby aj oni spoznali Boha a jeho nesmiernu lásku. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "

25. január 2000 [O] (Mesačné)
25. marec 2000 [O] (Mesačné)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou