Język 
Orędzie iz Medziugorje, 25. październik 1999r. [O]
Drogie dzieci! Nie zapominajcie: To jest czas łaski, dlatego - módlcie się, módlcie się, módlcie się. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

25. wrzesień 1999 [O] (Miesięczne)
25. listopad 1999 [O] (Miesięczne)
 
Dla porównanii z innou językovou verzijou