Język 
Orędzie iz Medziugorje, 18. marzec 1998r. [O] - Coroczne objawienie Matki Bożej Mirjanie
Objawienie trwało około 4 do 5 minut. Matka Boża mówiła Mirjanie o tajemnicach, błogosławiła wszystkich obecnych i przekazała następujące orędzie:
Drogie dzieci! Wzywam was, byście byli moją światłością, żebyście rozświetlili wszystkich tych, którzy jeszcze żyją w ciemności, abyście wypełnili ich serca Pokojem, moim Synem. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

25. luty 1998 [O] (Miesięczne)
25. marzec 1998 [O] (Miesięczne)
 
Dla porównanii z innou językovou verzijou