Język 
Orędzie iz Medziugorje, 25. październik 1994r. [O]
Drogie dzieci! Jestem z wami i raduję się darem Wszechmogącego, że mogę przebywać z wami, pouczać was i prowadzić drogą doskonałości. Drogie dzieci, pragnę, abyście byli przepięknym bukietem, który chcę podarować Bogu na dzień Wszystkich Świętych. Wzywam was do otwarcia się i życia na wzór świętych. Matka-Kościół wybrała ich, aby byli dla was zachętą w waszym codziennym życiu. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

25. wrzesień 1994 [O] (Miesięczne)
25. listopad 1994 [O] (Miesięczne)
 
Dla porównanii z innou językovou verzijou