Język 
Orędzie iz Medziugorje, 25. marzec 1993r. [O]
Drogie dzieci! Dziś jak nigdy dotąd wzywam was, żebyście się modlili o pokój, o pokój w waszych sercach, pokój w waszych rodzinach i pokój w całym świecie, gdyż szatan chce wojny, chce niepokoju, chce zniszczyć wszystko, co jest dobre. Dlatego, drogie dzieci, módlcie się, módlcie się, módlcie się! Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

25. luty 1993 [O] (Miesięczne)
25. kwiecień 1993 [O] (Miesięczne)
 
Dla porównanii z innou językovou verzijou