Język 
Orędzie iz Medziugorje, 25. październik 1991r. [O]
Drogie dzieci, módlcie się, módlcie się, módlcie się!

25. wrzesień 1991 [O] (Miesięczne)
25. listopad 1991 [O] (Miesięczne)
 
Dla porównanii z innou językovou verzijou