Język 
Orędzie iz Medziugorje, 25. listopad 1990r. [O]
Drogie dzieci! Dzisiaj wzywam was, żebyście spełniali dzieła miłosierdzia z miłością i z powodu miłości do Mnie oraz waszych i moich braci i sióstr. Drogie dzieci, wszystko co czynicie dla innych róbcie z wielką radością i pokorą przed Bogiem. Jestem z wami i z dnia na dzień przekazuję wasze ofiary i modlitwy Bogu za zbawienie świata. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

25. październik 1990 [O] (Miesięczne)
25. grudzień 1990 [O] (Miesięczne)
 
Dla porównanii z innou językovou verzijou