Język 
Orędzie iz Medziugorje, 28. sierpień 1986r. [O]
Drogie dzieci! Wzywam was, byście we wszystkim byli wzorem dla innych, szczególnie w modlitwie i w dawaniu świadectwa. Drogie dzieci, nie mogę bez was pomóc światu. Pragnę, byście we wszystkim współpracowali ze Mną, nawet w najdrobniejszych sprawach. Dlatego, drogie dzieci, pomóżcie mi, niech wasza modlitwa płynie z serca i niechaj wszyscy całkowicie oddadzą się Mnie, a w ten sposób będę mogła was uczyć i prowadzić po tej drodze, którą z wami rozpoczęłam. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

21. sierpień 1986 [O] (Tygodniowe)
4. wrzesień 1986 [O] (Tygodniowe)
 
Dla porównanii z innou językovou verzijou