Język 
Orędzie iz Medziugorje, 21. sierpień 1986r. [O]
Drogie dzieci! Dziękuję wam za miłość, którą mi okazujecie. Wiecie, drogie dzieci, że kocham was bezmiernie i że dzień w dzień proszę Pana, by pomógł wam pojąć miłość, którą wam okazuję. Dlatego, drogie dzieci, módlcie się, módlcie się, módlcie się! Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

14. sierpień 1986 [O] (Tygodniowe)
28. sierpień 1986 [O] (Tygodniowe)
 
Dla porównanii z innou językovou verzijou