Język 
Orędzie iz Medziugorje, 20. wrzesień 1985r. [O]
Drogie dzieci! Dzisiaj wzywam was, byście w pokorze przeżywali wszystkie przesłania, które wam daję. Drogie dzieci, nie pysznijcie się, żyjąc według nich i opowiadając: "Ja żyję według przesłań". Jeśli będziecie w swym sercu nosić te orędzia i żyć nimi, wszyscy to odczują tak, że nie będzie potrzeba słów dla tych, którzy nie słuchają. Nie potrzebujecie wypowiadać słów. Potrzeba wam, drogie dzieci, żyć i dawać świadectwo swoim życiem. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

19. wrzesień 1985 [O] (Tygodniowe)
26. wrzesień 1985 [O] (Tygodniowe)
 
Dla porównanii z innou językovou verzijou