Język 
Orędzie iz Medziugorje, 19. wrzesień 1985r. [O]
Nie było osobnego przesłania.

12. wrzesień 1985 [O] (Tygodniowe)
20. wrzesień 1985 [O] (Tygodniowe)
 
Dla porównanii z innou językovou verzijou