Język 
Orędzie iz Medziugorje, 15. listopad 1984r. [O]
Drogie dzieci! Jesteście ludem wybranym i Bóg dał wam wiele łask. Nie jesteście świadomi każdego przesłania, które wam przekazuję. Teraz pragnę powiedzieć jedynie: módlcie się, módlcie się, módlcie! Nie wiem, co mam wam innego powiedzieć, gdyż was kocham i pragnę, byście w modlitwie dostrzegli miłość moją i Bożą. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

8. listopad 1984 [O] (Tygodniowe)
22. listopad 1984 [O] (Tygodniowe)
 
Dla porównanii z innou językovou verzijou