Język 
Orędzie iz Medziugorje, 4. październik 1984r. [O]
Drogie dzieci! Dzisiaj pragnę wam powiedzieć, że wiele razy radujecie mnie swoją modlitwą, ale jest jeszcze wielu takich w samej parafii, którzy się nie modlą i moje serce jest smutne. Dlatego módlcie się, bym mogła zanieść wszystkie wasze ofiary i modlitwy przed Pana. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

27. wrzesień 1984 [O] (Tygodniowe)
11. październik 1984 [O] (Tygodniowe)
 
Dla porównanii z innou językovou verzijou