Język 
Orędzie iz Medziugorje, 27. wrzesień 1984r. [O]
Drogie dzieci! Dopomogliście mi swoją modlitwą w urzeczywistnieniu moich planów. Módlcie się nadal, aby urzeczywistniły się one całkowicie. Proszę rodziny parafii, by odmawiały wspólnie różaniec. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

20. wrzesień 1984 [O] (Tygodniowe)
4. październik 1984 [O] (Tygodniowe)
 
Dla porównanii z innou językovou verzijou