Język 
Orędzie iz Medziugorje, 20. wrzesień 1984r. [O]
Drogie dzieci! Dziś was wzywam, byście zaczęli pościć z serca. Są ludzie, którzy poszczą, ponieważ wszyscy poszczą. Zaistniał obyczaj, z którym nikt nie ma odwagi zerwać. Parafię proszę, by pościła z wdzięcznością za to, że Bóg pozwolił Mi tak długo w niej pozostać. Drogie dzieci, pośćcie i módlcie się z serca! Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

13. wrzesień 1984 [O] (Tygodniowe)
27. wrzesień 1984 [O] (Tygodniowe)
 
Dla porównanii z innou językovou verzijou