Język 
Orędzie iz Medziugorje, 13. wrzesień 1984r. [O]
Drogie dzieci! Wciąż potrzebuję waszych modlitw. Pytacie się, dlaczego aż tyle modlitwy. Oglądnijcie się, drogie dzieci, a zobaczycie, jak wielki grzech zawładnął światem. Módlcie się więc o zwycięstwo Jezusa. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

6. wrzesień 1984 [O] (Tygodniowe)
20. wrzesień 1984 [O] (Tygodniowe)
 
Dla porównanii z innou językovou verzijou