Język 
Orędzie iz Medziugorje, 6. wrzesień 1984r. [O]
Drogie dzieci! Bez modlitwy nie ma pokoju. Dlatego mówię wam, drogie dzieci, módlcie się przed krzyżem o pokój. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

30. sierpień 1984 [O] (Tygodniowe)
13. wrzesień 1984 [O] (Tygodniowe)
 
Dla porównanii z innou językovou verzijou